Chứng nhận toàn cầu

Chứng nhận từ Đức, Anh, FDA Mỹ, Canada, Mexico, Brazil, Úc, CHLB Nga, Nhật Bản, Colombia…